Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μία πλήρης ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργάζεται, αναλύει και σχεδιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα.Διαβάστε Περισσότερα


Κατ' οίκον Διδασκαλία

Το κέντρο μας σε ειδικές περιπτώσεις παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί σε προγράμματα παρέμβασης στο σπίτι. Διαβάστε Περισσότερα


Θερινό "Σχολείο"

Τα προγράμματά ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου με καθημερινή απασχόληση (εκτός Σαβ/κου) από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.
Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Διαβάστε τα Άρθρα μας.Διαβάστε Περισσότερα

Συνεργαζόμαστε με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία


Ελληνικό Wisc-III (Wechsler Κλίμακες Νοημοσύνης για Παιδιά)

Wisc-III

Το Ελληνικό Wisc-ΙΙΙ είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6 ως 16 ετών. Το τεστ αποτελείται από επιμέρους κλίμακες που η καθεμία αξιολογεί μια διαφορετική πλευρά της νοημοσύνης και που, όλες μαζί, εκφράζουν αυτό που αποκαλούμε γενική νοημοσύνη του παιδιού. Αξιολογεί τη νοημοσύνη μέσω δύο διόδων επικοινωνίας: της ακουστικής – γλωσσικής και της οπτικής – κινητικής.

Το Wisc-III είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην ψυχολογική αξιολόγηση ατομικών περιπτώσεων, στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην πρόβλεψη για την πορεία εξέλιξης του νοητικού δυναμικού και για τη μελλοντική σχολική και επαγγελματική επίδοση, ή για την τοποθέτηση του παιδιού σε ειδική μονάδα ενισχυτικής διδασκαλίας. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισήμανση παιδιών με ασυνήθιστο προφίλ νοητικών ικανοτήτων (παιδιά σχολικής ηλικίας με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες), καθώς επίσης για την κλινική και νευρολογική αξιολόγηση.

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας