Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μία πλήρης ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργάζεται, αναλύει και σχεδιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα.Διαβάστε Περισσότερα


Κατ' οίκον Διδασκαλία

Το κέντρο μας σε ειδικές περιπτώσεις παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί σε προγράμματα παρέμβασης στο σπίτι. Διαβάστε Περισσότερα


Θερινό "Σχολείο"

Τα προγράμματά ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου με καθημερινή απασχόληση (εκτός Σαβ/κου) από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.
Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Διαβάστε τα Άρθρα μας.Διαβάστε Περισσότερα

Συνεργαζόμαστε με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία


Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου – ΠΑΤΕΜ ΙΙΙ

patem

Το ΠΑΤΕΜ ΙΙΙ είναι ένα ψυχομετρικό μέσο για την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης και των επιμέρους αυτοαντιλήψεων μαθητών γυμνασίου, ηλικίας από 13 έως 15 ετών. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη γενική σχολική ικανότητα, για τις σχέσεις με τους συνομηλίκους, την ικανότητα στα μαθηματικά, τη διαγωγή και συμπεριφορά και την αυτοεκτίμηση.

Η αυτοεκτίμηση έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Διαφέρει, ωστόσο, από την αυτοεικόνα, η οποία περιγράφει περισσότερο ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Η αυτοεκτίμηση πολλών παιδιών στην εφηβεία, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το αναγνωρίσουμε, γιατί η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να έχει οδυνηρές επιπτώσεις στη ζωή τους.

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας