Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μία πλήρης ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργάζεται, αναλύει και σχεδιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Διαβάστε Περισσότερα


Κατ' οίκον Διδασκαλία

Το κέντρο μας σε ειδικές περιπτώσεις παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί σε προγράμματα παρέμβασης στο σπίτι.
Διαβάστε Περισσότερα


Θερινό "Σχολείο"

Τα προγράμματά ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου με καθημερινή απασχόληση (εκτός Σαβ/κου) από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.
Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Διαβάστε τα Άρθρα μας.Διαβάστε Περισσότερα

Συνεργαζόμαστε με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία


Ειδικό Παιδαγωγικό

Σύμφωνα με τον τελευταίο ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ορισμό:

“Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην προς κτήση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος.” (Hammill, 1990).

eidiko paidagwgiko

Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, θα εμφανίσει πλήθος από τα παρακάτω συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα:

Οπτική αντίληψη

Ακουστική πρόσληψη
ΑκολουθίεςΑφηρημένες έννοιεςΟργανωτικές δυσκολίεςΗ μακροπρόθεσμη μνήμη παραμένει συνήθως ανεπηρέαστη, αλλά τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την βραχυπρόθεσμη μνήμη. Το παιδί μπορεί να γνωρίζει όλα τα γεγονότα όταν μελετά για ένα διαγώνισμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά να τα ξεχνάει όταν γράφει το διαγώνισμα το επόμενο πρωί. Μπορεί επίσης να ξεχνάει τις μαθηματικές έννοιες που έμαθε στην τάξη και κατά συνέπεια να μην είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις εργασίες του στο σπίτι το ίδιο απόγευμα. Ίσως να χρειάζεται να κάνει συνεχείς επαναλήψεις ορισμένων εννοιών για να μπορεί να τις θυμηθεί.

Γλωσσικές

Ενώ ο αυθόρμητος λόγος (το παιδί ξεκινά μία συζήτηση) μπορεί να είναι φυσιολογικός, ίσως εμφανιστούν δυσκολίες όταν του απευθύνονται ερωτήσεις ή απορίες.

Κινητικές


Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του “Νοημάθηση” χρησιμοποιεί τεχνικές αποκατάστασης στη διδασκαλία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, δημιουργεί πνεύμα συνεργασίας, ενθαρρύνει και επιβραβεύει το παιδί και εκμεταλλεύεται τις ικανότητές του, βάζοντάς το μαζί μ’ ένα μαθητή που χρειάζεται βοήθεια στο μάθημα στο οποίο το ίδιο διαπρέπει.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς του παιδιού και τους καλούμε να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες του ειδικού παιδαγωγικού με τη μέθοδο του «καθρέφτη» – όπου στη μία πλευρά βρίσκεται ο μαθητής με τον εκπαιδευτή και στην άλλη οι γονείς, χωρίς όμως να γίνονται αντιληπτοί από το ίδιο το παιδί. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να μπορέσουν οι γονείς να χρησιμοποιούν εποικοδομητικές στρατηγικές στο σπίτι.

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας