Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μία πλήρης ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργάζεται, αναλύει και σχεδιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Διαβάστε Περισσότερα


Κατ' οίκον Διδασκαλία

Το κέντρο μας σε ειδικές περιπτώσεις παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί σε προγράμματα παρέμβασης στο σπίτι.
Διαβάστε Περισσότερα


Θερινό "Σχολείο"

Τα προγράμματά ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου με καθημερινή απασχόληση (εκτός Σαβ/κου) από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.
Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Διαβάστε τα Άρθρα μας.Διαβάστε Περισσότερα

Συνεργαζόμαστε με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία


Ημερήσιο Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και εφαρμόζεται σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες. Έμφαση δίνεται στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, στην ενθάρρυνση της ευέλικτης σκέψης και συμπεριφοράς και στον περιορισμό ανεπιθύμητων και μη κοινωνικών συμπεριφορών.

header_kid

Βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι:

  • η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στο γνωστικό, εννοιολογικό, ψυχοκινητικό και ψυχοσυναισθηματικό τομέα
  • η καλλιέργεια δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας και
  • η κοινωνική ένταξη

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, τα παιδιά πραγματοποιούν και τις ατομικές θεραπευτικές τους συνεδρίες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση κ.ά),που είναι απαραίτητες για την αποκατάστασή τους. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την υλοποίηση των παραπάνω παιδαγωγικών στόχων ενσωματώνουν τεχνικές που εφαρμόζονται σε σύγχρονες προσεγγίσεις.

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας