Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μία πλήρης ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργάζεται, αναλύει και σχεδιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Διαβάστε Περισσότερα


Κατ' οίκον Διδασκαλία

Το κέντρο μας σε ειδικές περιπτώσεις παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί σε προγράμματα παρέμβασης στο σπίτι. Διαβάστε Περισσότερα


Θερινό "Σχολείο"

Τα προγράμματά ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου με καθημερινή απασχόληση (εκτός Σαβ/κου) από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Διαβάστε τα Άρθρα μας.Διαβάστε Περισσότερα

Συνεργαζόμαστε με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία


Μελέτη Μαθημάτων

Αρκετοί γονείς αναρωτιούνται πόσες ώρες πρέπει να ασχολείται με τη μελέτη του ένα παιδί Δημοτικού. Κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη και μοναδική. Έγκειται στην ικανότητα και τη διάθεση του παιδιού, αλλά και στην ικανότητα του εκπαιδευτικού, να το ωθήσει να διαβάσει άρτια, χωρίς να κοπιάζει και να χρονοτριβεί.

Μελέτες αναφέρουν ότι ένα παιδί πρέπει να ασχολείται με το διάβασμά του το πολύ 2 με 2,5 ώρες καθημερινά. Σε αυτό το χρονικό διάγραμμα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου. Όταν ο χρόνος επιμηκύνεται, τότε δεν επιδρά θετικά αλλά αρνητικά. Διότι το παιδί κουράζεται και δυσανασχετεί.

Θυμηθείτε! Η υπερβολή λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη ή την εξέλιξη.

meleti mathimatwn

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπογράμμιση κύριων σημείων
Περίληψη
Νοερές εικόνες
Μνημονική-μνημόνια Η μνημονική είναι η μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές επινοήσεις, τα μνημόνια, που κατά το στάδιο της κωδικοποίησης συνδέονται νοηματικά με τη νέα πληροφορία με σκοπό τη συγκράτησή της και τη μελλοντική της ανάκληση στη μνήμη.
Ακρωνύμια Μια λέξη σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα ή τις αρχικές συλλαβές άλλων λέξεων. Π.χ. Χ.Α.Ρ.Η για να απομνημονεύσει τις πρωτεύουσες των τεσσάρων νομών της Κρήτης.
Μνημονική πρόταση Στη μνημονική πρόταση οι μαθητές εντάσσουν τις προς απομνημόνευση πληροφορίες σε ένα οργανωμένο και νοηματικό σύνολο. Ο μαθητής πρέπει να απομνημονεύσει τους μεγαλύτερους σε μήκος ποταμούς της Ελλάδας : «Νίκο, πήγαινε αμέσως στην επόμενη άσκηση»
Ακροστιχίδα Αλεξάνδρεια: πρωτεύουσα του κράτους της Αιγύπτου Συρία: Το μεγαλύτερο από τα κράτη των διαδόχων Ιψός: Αποφασιστική μάχη μεταξύ των διαδόχων Αντιόχεια: Πρωτεύουσα του κράτους της Συρίας Σέλευκος: Κυβέρνησε το κράτος της Συρίας
Ομοιοκαταληξία και ρυθμός Το έτος χίλια τετρακόσια πενήντα τρία, η Κων/πολη κατακτήθηκε από την Τουρκία.

Στο κέντρο ανάπτυξης παιδιού ‘Νοημάθηση’, σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα αναπτύξει θετικά συναισθήματα και κίνητρα στους μαθητές μας.

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας