Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μία πλήρης ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργάζεται, αναλύει και σχεδιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Διαβάστε Περισσότερα


Κατ' οίκον Διδασκαλία

Το κέντρο μας σε ειδικές περιπτώσεις παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί σε προγράμματα παρέμβασης στο σπίτι.
Διαβάστε Περισσότερα


Θερινό "Σχολείο"

Τα προγράμματά ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου με καθημερινή απασχόληση (εκτός Σαβ/κου) από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.
Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Διαβάστε τα Άρθρα μας.Διαβάστε Περισσότερα

Συνεργαζόμαστε με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία


Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη παρέμβαση είναι η εξειδικευμένη βοήθεια που απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, όπως λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, ψυχολόγος. Στοχεύει τόσο να αναπτύξει ελλείμματα συμπεριφορών και δεξιοτήτων από όλα τα πεδία της ανάπτυξης, όσο και να μειώσει ανεπιθύμητες συμπεριφορές των παιδιών. Η ενεργός συμμετοχή των γονιών, όπως και του ίδιου του παιδιού, είναι απαραίτητη καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος της παρέμβασης.

prwimi paremvasi

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δυσκολιών που έχει, ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής του όπως:

  • Ψυχοκινητική ανάπτυξη
  • Γνωστική ανάπτυξη
  • Επικοινωνία
  • Συμπεριφορά
  • Κοινωνικοποίηση
  • Αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση
  • Προετοιμασία ένταξης στο σχολικό πλαίσιο