NOIMATHISI
NOIMATHISI
NOIMATHISI
NOIMATHISI
NOIMATHISI
NOIMATHISI
NOIMATHISI
NOIMATHISI
NOIMATHISI

Κέντρο άναπτυξης παιδιού «Νοημάθηση»

Το κέντρο ανάπτυξης παιδιού «ΝΟΗΜΑΘΗΣΗ» λειτουργεί από το 2013, προσφέροντας ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον στα παιδιά και στους εφήβους, δημιουργώντας μια θετική παιδαγωγική ατμόσφαιρα. Κέντρο λίγων μαθητών στην αρχή, μπόρεσε στη συνέχεια να ισχυροποιήσει την παρουσία του στον χώρο της εκπαίδευσης. Με νέες και σύγχρονες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, στηρίζουμε τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναπτύσσουμε τα ατομικά του χαρακτηριστικά και προτερήματα. 

Το κέντρο μας είναι πλήρως καταρτισμένο από ανθρώπους που νοιάζονται πραγματικά για τους μαθητές τους. Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι επιλεγμένο με κριτήριο την παιδαγωγική κατάρτιση, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την πείρα, την προσωπικότητα, αλλά κυρίως την ευαισθησία του στην προσέγγιση της παιδικής ψυχής. Όλοι οι θεραπευτές μας έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους μαθητές και  αναγνωρίζουν τα ταλέντα και τα χαρίσματά τους, ενισχύοντας έτσι τη μοναδικότητά τους.

Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς αποτελεί για εμάς μια επιπλέον πρόκληση στη συνέχιση των στόχων μας, πιστεύοντας ότι η επιλογή του κέντρου μας εξασφαλίζει την αρτιότερη εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών σας.