Ά Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας

Το A΄ τεστ είναι μια διαδικασία σχολικής ετοιμότητας που απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου πριν την εισαγωγή τους στην πρώτη δημοτικού. Δε μετράει το IQ και την ευφυΐα γενικά, ούτε καταλήγει σε κάποια διάγνωση. Απαντά αποκλειστικά και μόνο με αντικειμενικό τρόπο στο ερώτημα: “Είναι το παιδί έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο; Nαι ή όχι;”. H εξέταση γίνεται μόνο από θεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί και τα αποτελέσματα βγαίνουν άμεσα. H εφαρμογή του διαρκεί μόλις 10 λεπτά και η βαθμολόγηση γίνεται αυτόματα και αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, πράγμα που μειώνει σημαντικά την υποκειμενική κρίση του εξεταστή.

H ντομάτα είναι κόκκινη, το πεπόνι είναι…»: Με ερωτήσεις που σχετίζονται με τη σύνθετη και την επαγωγική σκέψη ελέγχεται η ικανότητα κατανόησης μαθηματικών και φυσικών εννοιών. «Σε τι μοιάζει ένα μήλο με ένα πορτοκάλι;» : H ικανότητα ενός παιδιού για σύγκριση αποτυπώνει την πρώιμη αφαιρετική σκέψη του. Με το A-τεστ ελέγχεται επίσης η οπτική αντίληψη των παιδιών. Παρατηρώντας κάρτες με παραπλήσια σχήματα, τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν τις λεπτές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους και να αναγνωρίσουν ποια από τα σχήματα είναι όμοια. O έλεγχος αυτός σχετίζεται με την ικανότητα για οπτική διάκριση, την αντίληψη και τη μνήμη γραμμάτων και αριθμών και κατ’ επέκταση με το διάβασμα. Στη συνέχεια, το παιδί πρέπει να ζωγραφίσει, δηλαδή να αντιγράψει μερικά απλά σχήματα, π.χ. έναν κύκλο και ένα σταυρό. Παρατηρώντας πώς κρατάει και πώς χειρίζεται το μολύβι, ο ειδικός εκτιμά, επίσης, την ικανότητά του να αντιληφθεί το σχήμα και να αποδώσει τη συμμετρία των γραμμών. Ο οπτικοκινητικός έλεγχος έχει σχέση με τη μελλοντική του ικανότητα να γράφει σωστά.

«O Kωστάκης σηκώνεται από το κρεβάτι, φοράει τα ρούχα του και πάει στο σχολείο»: Παρατηρώντας μια παρόμοια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος που απεικονίζεται μπερδεμένη σε τρεις κάρτες, το παιδάκι πρέπει να βάλει τις εικόνες στη σωστή χρονική σειρά και να περιγράψει την ιστορία. O έλεγχος του χωροχρονικού προσανατολισμού αξιολογεί την ικανότητα του παιδιού να σκέφτεται και να περιγράφει -και αργότερα να γράφει- γεγονότα με τη σωστή σειρά.

Το ποσοστό των μαθησιακών δυσκολιών θεωρείται εξαιρετικά υψηλό στην Ελλάδα, αφού φτάνει το 25%, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου εφαρμόζεται ο προληπτικός προσχολικός έλεγχος δεν ξεπερνά το 8%. Οποιοδήποτε πρόβλημα, άλλωστε, μπορεί πολύ πιο εύκολα να αποκατασταθεί αν διαγνωστεί εγκαίρως