Αξιολόγηση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (The Bangor Dyslexia Test)

Το τεστ αυτό βοηθά στην περαιτέρω κατανόηση των δυσκολιών που παρουσιάζει το παιδί και δεν αποτελεί μέσο οριστικής διάγνωσης, αλλά μέρος μιας διαγνωστικής δοκιμασίας. Τα αποτελέσματα έχουν σκοπό να μας καθοδηγήσουν για το τι παρεμβάσεις και τι πρόγραμμα θα ακολουθήσουμε. Χορηγείται σε παιδιά από 7 ετών και πάνω.