Μελέτη Μαθημάτων

Αρκετοί γονείς αναρωτιούνται πόσες ώρες πρέπει να ασχολείται με τη μελέτη του ένα παιδί Δημοτικού. Κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη και μοναδική. Έγκειται στην ικανότητα και τη διάθεση του παιδιού, αλλά και στην ικανότητα του εκπαιδευτικού, να το ωθήσει να διαβάσει άρτια, χωρίς να κοπιάζει και να χρονοτριβεί.

Μελέτες αναφέρουν ότι ένα παιδί πρέπει να ασχολείται με το διάβασμά του το πολύ 2 με 2,5 ώρες καθημερινά. Σε αυτό το χρονικό διάγραμμα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου. Όταν ο χρόνος επιμηκύνεται, τότε δεν επιδρά θετικά αλλά αρνητικά. Διότι το παιδί κουράζεται και δυσανασχετεί.

Θυμηθείτε! Η υπερβολή λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη ή την εξέλιξη.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  •  Υπογράμμιση κύριων σημείων
  • Περίληψη
  • Νοερές εικόνες
  • Μνημονική-μνημόνια Η μνημονική είναι η μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές επινοήσεις, τα μνημόνια, που κατά το στάδιο της κωδικοποίησης συνδέονται νοηματικά με τη νέα πληροφορία με σκοπό τη συγκράτησή της και τη μελλοντική της ανάκληση στη μνήμη.
  • Ακρωνύμια Μια λέξη σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα ή τις αρχικές συλλαβές άλλων λέξεων. Π.χ. Χ.Α.Ρ.Η για να απομνημονεύσει τις πρωτεύουσες των τεσσάρων νομών της Κρήτης.
  • Μνημονική πρόταση Στη μνημονική πρόταση οι μαθητές εντάσσουν τις προς απομνημόνευση πληροφορίες σε ένα οργανωμένο και νοηματικό σύνολο. Ο μαθητής πρέπει να απομνημονεύσει τους μεγαλύτερους σε μήκος ποταμούς της Ελλάδας : «Νίκο, πήγαινε αμέσως στην επόμενη άσκηση»
  • Ακροστιχίδα Αλεξάνδρεια: πρωτεύουσα του κράτους της Αιγύπτου Συρία: Το μεγαλύτερο από τα κράτη των διαδόχων Ιψός: Αποφασιστική μάχη μεταξύ των διαδόχων Αντιόχεια: Πρωτεύουσα του κράτους της Συρίας Σέλευκος: Κυβέρνησε το κράτος της Συρίας
  • Ομοιοκαταληξία και ρυθμός Το έτος χίλια τετρακόσια πενήντα τρία, η Κων/πολη κατακτήθηκε από την Τουρκία.

Στο κέντρο ανάπτυξης παιδιού ‘Νοημάθηση’, σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα αναπτύξει θετικά συναισθήματα και κίνητρα στους μαθητές μας.