Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου – ΠΑΤΕΜ ΙΙΙ

Το ΠΑΤΕΜ ΙΙΙ είναι ένα ψυχομετρικό μέσο για την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης και των επιμέρους αυτοαντιλήψεων μαθητών γυμνασίου, ηλικίας από 13 έως 15 ετών. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη γενική σχολική ικανότητα, για τις σχέσεις με τους συνομηλίκους, την ικανότητα στα μαθηματικά, τη διαγωγή και συμπεριφορά και την αυτοεκτίμηση.

Η αυτοεκτίμηση έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Διαφέρει, ωστόσο, από την αυτοεικόνα, η οποία περιγράφει περισσότερο ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Η αυτοεκτίμηση πολλών παιδιών στην εφηβεία, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το αναγνωρίσουμε, γιατί η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να έχει οδυνηρές επιπτώσεις στη ζωή τους.