Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας

Το τεστ ανίχνευσης της αναγνωστικής ικανότητας κατασκευάστηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τους μαθητές των τάξεων Β’, Γ’ και Δ’ δημοτικού, ηλικίας από 6 ετών και 9 μηνών έως 10 ετών και 1 μηνός. Είναι ένα ομαδικό τεστ που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και ατομικά. Ο τύπος του τεστ είναι εκείνος της συμπλήρωσης ελλιπούς πρότασης με τη διαδικασία της πολλαπλής επιλογής.

Οι στόχοι του είναι:

  • η αντικειμενική μέτρηση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών και
  • ο εντοπισμός των μαθητών με προβλήματα στην ανάγνωση, των οποίων η αναγνωστική ικανότητα υπολείπεται του αναμενόμενου επιπέδου και οι οποίοι έγκαιρα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά προγράμματα αγωγής.