Υπηρεσίες κατ' οίκον

Το κέντρο μας σε ειδικές περιπτώσεις παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί σε προγράμματα παρέμβασης στο σπίτι.

Αφού γίνει αξιολόγηση και κριθεί αναγκαία η κατ’ οίκον διδασκαλία, ένας θεραπευτής του κέντρου μας κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς, επισκέπτεται το σπίτι του παιδιού, οργανώνει μαζί του το χώρο που θα γίνονται οι συναντήσεις και στη συνέχεια ξεκινάει το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χρησιμοποιείτε εποπτικό υλικό του Κέντρου.