Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Η πρώτη συνεδρία έχει σαν στόχο την αξιολόγηση του παιδιού, σε ένα αρχικό επίπεδο, όπου και θα επικεντρωθούμε κυρίως στην ψυχοκοινωνική του κατάσταση, καθώς και στη συμπεριφορά του. 

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, οι βασικοί άξονες που θα ασχοληθούμε σε ένα ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα είναι: 

α) συναισθηματικές δεξιότητες

στόχος είναι η αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων του παιδιού και σε δεύτερο επίπεδο η αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων 

β) κοινωνικές δεξιότητες

το παιδί σταδιακά αρχίζει να μαθαίνει τους κοινωνικούς κανόνες και συμπεριφορές, τα οποία μελλοντικά θα μπορεί να ενσωματώσει στην καθημερινή του ρουτίνα

(π.χ. οριοθέτηση χρόνου, χώρου, αλληλεπίδραση με το περιβάλλον)

γ) γνωστικές δεξιότητες 

στόχος είναι η βελτίωση δεξιοτήτων της αντίληψης, της μνήμης και της προσοχής με στόχο την κατάκτηση γνωστικών αντικειμένων, που ανταποκρίνονται στην ηλικία του παιδιού.

δ) λόγος και επικοινωνία

λειτουργώντας συμπληρωματικά με τo πρόγραμμα λογοθεραπείας, στόχος είναι η ενίσχυση του λόγου και της επικοινωνίας στο κατάλληλο πρότυπο λεκτικής και μη – λεκτικής επικοινωνίας. 

ε) συμβολικό παιχνίδι

δραστηριότητες ενίσχυσης συμβολικού παιχνιδιού (π.χ. παιχνίδι με ζωάκια, κουκλόσπιτο).

Σε ένα πρώτο επίπεδο, μέλημα της συγκεκριμένης ενότητας του προγράμματος είναι η εξοικείωση του παιδιού με βασικές εντολές, η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης, η αναγνώριση των συναισθημάτων, η προτροπή και η ενθάρρυνση θετικής συμπεριφοράς. 

Σε γενικότερο πλαίσιο, σκοπός είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς – αντίδρασης του παιδιού σε εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα, με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών και διαχείριση των μη αποδεκτών. 

Όλες οι δραστηριότητες που θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα, θα βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με το επίπεδο και τις δεξιότητες του παιδιού.